Rezultat 1 - Participarea la cursuri de formare profesionala a 1125 persoane (membri GT) apartinand ZUM

Imbunatatiri/beneficii reale: sprijinirea a 1125 persoane pentru obtinerea unei calificari prin oferirea de pachetele de hrana zilnica in cadrul proiectului; 1125 cursantii vor dobandi competentele necesare exercitarii unei meserii; obtinerea unei calificari va duce la cresterea sanselor de ocupare pe piata muncii in randul membrilor comunitatii vizate, implicit la obtinerea de venituri mai mari si la cresterea nivelului de trai la nivelul comunitatii, la dezvoltare personala a participantilor, integrarea sociala si cresterea stimei de sine. Pentru maximizarea sanselor de ocupare pe piata muncii acestia vor participa la 2 cursuri de calificare.

Rezultatul este corelat cu OS1, A1.1 si Indicatorii 4S164 (4S63)/4S164.1/4S164.1.1

Rezultat 2 – Participarea la sesiuni, consiliere si mediere pe piata muncii a 1400 membri ai grupului tinta

Imbunatatiri/beneficii reale: informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 1400 membri ai grupului tinta –persoane din ZUM, ceea ce va duce la ghidarea participantilor spre programe de ucenicie, de formare profesionala (calificare) sau spre infiintarea unei afaceri; orientarea participantilor spre alegerea unei meserii/ocupatii care sa corespunda cerintelor pietei muncii, stimularea procesului de cautare si obtinere a unui loc de munca in randul membrilor GT consiliati prin sesiunile de mediere pe piata muncii prin care vor fi adusi fata in fata angajatorii si potentialii angajati.

Rezultatul este corelat cu OS2, A1.2 si Indicatorii 4S168 (4S67)/4S168.1/4S168.1.1

Rezultat 3 – 25 de noi afaceri infiintate de membrii grupului tinta

Imbunatatiri/beneficii reale: sprijinul si participarea membrilor grupului tinta la cursuri de initiere competente antreprenoriale (in cadrul A1.1.) si dezvoltarea unui microclimat antreprenorial local prin sprijinirea a 25 firme nou infiintate de catremembri ai GT, respectiv prin acordarea de subventii (microgrant-uri); crearea a minim 3 locuri de munca in cadrul unei firme nou infiintate; cresterea nivelului de trai si imbunatatirea calitatii vietii atat la nivel de comunitate dar si individual prin obtinerea de venituri a persoanelor angajate in cele 25 firme infiintate

Rezultatul este corelat cu OS3, A1.3 si Indicatorii 4S168 (4S67)/4S168.1/4S168.1.1

Rezultat 4 – 50 membri ai GT participanti la programe de ucenicie subventionate de autoritati

Imbunatatiri/beneficii reale: incluziunea sociala si pe piata muncii, respectiv integrarea socio-economica, pentru 50 membri ZUM, tineri, someri de lunga durata sau persoane care nu au lucrat niciodata, intrucat persoanele participante vor invata o meserie si vor obtine o calificare care le va permite ocuparea unui loc de munca; cresterea gradului de ocupare si combaterea somajului in randul persoanelor defavorizate, asigurarea de forta de munca calificata; facilitarea integrarii sociale a ucenicilor si a obtinerii de catre acestia de venituri care sa le creasca niveul de trai. Expertul ucenicie din proiect va facilita participarea membrilor GT la programe de ucenicie prin identificarea angajatorilor interesati de astfel de programe si sprijinirea atat a participantilor cat si a angajatorilor in vederea realizarii pasilor legali pentru inregistrarea ucenicilor la AJOFM apartinator si obtinerea subventiilor pentru angajatori, inclusiv pentru cei care infiinteaza o afacere finantata prin microgranturile din proiect. In plus in cadrul activitatii corelate cu R4 se va organiza o Bursa a locurilor de munca pentru ucenici in cadrul careia se va realiza medierea angajatori- potentiali ucenici. Subventiile se vor obtine de la AJOFM conform OUG 60/2018.

Rezultatul este corelat cu OS4, A1.4 si Indicatorii 4S165 (4S64)/4S165.1/4S165.1.1

Rezultat 5 300 locuri de munca create si subventionate de autoritati

Imbunatatiri/beneficii reale: cresterea insertiei pe piata muncii si a gradului de ocupare la nivelul comunitatii ZUM; sprijinirea angajatorilor pentru crearea a 300 locuri de munca pentru membrii grupului tinta; cresterea veniturilor si implicit a nivelului de trai pentru persoanele angajate din cadrul comunitatii marginalizate vizate prin proiect; cresterea experientei profesionale pentru membrii GT angajati. Expertul subventionare locuri de munca din proiect va facilita participarea membrilor GT la sesiunile de mediere prin identificarea angajatorilor interesati de astfel de programe de subventionare a locurilor de munca si sprijinirea atat a participantilor cat si a angajatorilor in vederea realizarii pasilor legali pentru inregistrarea somerilor la AJOFM apartinator si obtinerea subventiilor pentru angajatori, inclusiv pentru cei care infiinteaza o afacere finantata prin microgranturile din proiect. In plus in cadrul activitatii corelate cu R5 se va organiza o Bursa a locurilor de munca pentru membrii GT in cadrul careia se va realiza medierea angajatori- potentiali angajati subventionati. Subventiile se vor obtine de la AJOFM conform OUG 60/2018.

Rezultatul este corelat cu OS5, A1.5 si Indicatorii 4S165 (4S64)/4S165.1/4S165.1.1

Rezultat 6 – 5 Parteneriate pentru ocupare realizate

Imbunatatiri/beneficii reale: In cadrul proiectului se vor incheia 5 parteneriate pentru ocupare cu organizatii si institutii de pe piata muncii din Romania in baza carora se vor initia evenimente si Burse ale locurilor de munca pentru medierea pe piata muncii a membrilor GT in vederea identificarii de locuri de munca potrivite pentru fiecare, participarii la programe de ucenicie sau self employment in firmele infiintate in cadrul proiectului.

Rezultatul este corelat cu OS6, A1.6 si Indicatorii 4S168 (4S67)/4S168.1/4S168.1.1

Rezultat 7 – 240 elevi din ZUM participanti la programe de tip ,,Scoala dupa scoala’’

Imbunatatiri/beneficii reale: imbunatatirea rezultatelor scolare a elevilor participanti la acest tip de programe de sprijin individualizate; adaptarea nivelului de acumulare a cunostintelor la ritmul de invatare a fiecarui elev in parte duce la cresterea accesului la educatie in comunitate. Conform programului SDS elevii vor primi in cadrul proiectului masa in fiecare zi de participare la activitati.

Rezultatul este corelat cu OS7, A2.1 si Indicatorii 4S168 (4S67)/4S168.1/4S168.1.1

Rezultat 8 – 30 membri ai GT participannti la programe de tip A doua sansa

Imbunatatiri/beneficii reale: persoanele din ZUM cu nivel redus de scolarizare sau care nu au mers niciodata la scoala sau au parasit-o de mai bine de 4 ani pot participa la programe de tip ,, a doua sansa’’. In acest fel membrii grupului tinta din ZUM vor dobandi cunostintele minime necesare pentru a putea participa mai apoi la cursuri de calificare de nivel 1 si se vor putea angaja, parasind astfel sistemul de asistenta sociala, ceea ce este un plus pentru comunitate in particular si societatea romaneasca in general. Conform programului SDS elevii vor primi in cadrul proiectului masa in fiecare zi de participare la activitati.

Rezultatul este corelat cu OS8, A2.2 si Indicatorii 4S168 (4S67)/4S168.1/4S168.1.1

Rezultat 9 – 480 elevi si parinti participanti la sesiuni de consiliere de tip parinte-elev-scoala(240 elevi si 240 parinti)

Imbunatatiri/beneficii reale: Participarea elevilor, parintilor si cadrelor didactice la sesiuni de consiliere de tip parinte-elev-scoala pentru cresterea accesului la educatie si reducerea analfabetismului la nivelul comunitatii ZUM precum si limitarea fenomenelor de violenta si comportamente deviante in randul elevilor. Participarea activa a parintilor se va rasfrange asupra comportamentului si relatiei acestora dar si a elevilor cu profesorii.

Rezultatul este corelat cu OS9, A2.3 si Indicatorii 4S168 (4S67)/4S168.1/4S168.1.1

Rezultat 10- 5 parteneriate pentru educatie realizate in cadrul proiectului

Imbunatatiri/beneficii reale: In cadrul proiectului se vor incheia 5 parteneriate pentru educatie cu organizatii si institutii de profil din Romania in baza carora se vor initia evenimente comune pentru dezvoltare culturala si educationala a elevilor implicati in proiect si nu numai. In acest fel elevii din proiect vor participa la evenimente comune cu elevii din diferite unitati scolare din oras contribuind astfel la desegregare la nivel de ZUM.

Rezultatul este corelat cu OS10, A2.4 si Indicatorii 4S168 (4S67)/4S168.1/4S168.1.1

Rezultat 11 – 1 Centrului Comunitar Integrat Ramnicu Sarat infiintat si operationalizat in cadrul proiectului

Imbunatatiri/beneficii reale: toti membrii grupului tinta vor beneficia de servicii de asistenţă şi suport in cadrul Centrului Comunitar Integrat, pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanelor precum si inserţie/reinserţie socială(conform Legii asistentei sociale cap III. Art. 30, al.1) in cadrul comunitatii ZUM, toti membrii GT vor fi informati cu privire la planificarea familiala, metode de preventie a aparitiei bolilor, prevenirea si combaterea violentei in familie, egalitatea de sanse si nediscriminarea, necesitatea implicarii active a femeilor pe piata muncii, integrarea in comunitate, prevenirea abandonarii copiilor de catre mamele singure sau de catre familiile cu foarte multi copii, metode si mijloace de crestere a calitatii vietii, igiena corporala, etc. Va exista un Centru Comunitar Integrat (CCI) in cadrul caruia vor fi prestate cele trei servicii sociale, medicale si socio-medicale in conformitate cu prevederile legale de infiintare a CCI. Pe langa acesta va activa si un Centru cultural, educational, de agrement, de consultanta antreprenoriala asa cum a fost prevazut in SDL.

Rezultatul este corelat cu OS11, A3.1 si Indicatorii 4S170 (4S148)/4S170.1/4S170.2/4S170.3/4S167/4S167.1/ 4S167.2/ 4S167.3

Rezultat 12 – 1 Platforma informatica sociala realizata si utilizata in cadrul proiectului

Imbunatatiri/beneficii reale: platforma informatica sociala va servi lava face cunoscute problemele comunitatii marginalizate la nivel national si va fi suportul pentru consiliere on-line a membrilor grupului tinta care nu se vor prezenta la sediul Centrului Comunitar Integrat in acest scop;

Rezultatul este corelat cu OS12, A3.2 si Indicatorii 4S168 (4S67)/4S168.1/4S168.1.1

Rezultat 13 – Reglementare acte de proprietate pentru membrii GT

Imbunatatiri/beneficii reale: in vederea realizarii de interventii la locuintele degradate ale membrilor GT din ZUM, in SDL initial s-au prevazut sume pentru reabilitarea acestora, care se va realiza insa din surse proprii ale beneficiarului proiectului fapt pentru care sunt necesare acte juridice din care sa reiasa ca persoanele din ZUM sunt proprietari sau au drepturi de utilizare a cladirilor respective. Consilierul juridic din proiect le va oferi consultanta si-i va ajuta in intocmirea documentelor necesare pentru intrarea in posesie, mostenire si tot ceea ce semnifica modificarea actelor de proprietate.

Rezultatul este corelat cu OS13, A3.3 si Indicatorii 4S168 (4S67)/4S168.1/4S168.1.1

Rezultatul 14 – 2 masini inchiriate pentru derularea de activitati sociale

Imbunatatiri/beneficii reale: pentru membrii ZUM, un mijloc de transport care sa-i aduca din cartierele marginalizate la Centrului Comunitar Integrat Ramnicu Sarat este o masura sociala de impact care va servi la desegregarea teritoriala iar autoutilitara pentru Caravana sociala va servi pentru campanii door to door derulate de asistentii sociali si medicali care vor merge in ZUM pentru a realiza diverse interventii de natura socio-medicala.

Rezultatul este corelat cu OS14, A3.4, A3.5 si Indicatorii 4S170 (4S148)/4S170.1/4S170.2/4S170.3/4S167/4S167.1/ 4S167.2/4S167.3

Rezultatul 15 – 36 de luni de management al proiectului (gestionarea si monitorizarea proiectului, realizarea achizitiilor publice, informare si publicitate)

Imbunatatiri/beneficii reale: gestionarea operationala si monitorizarea evolutiei de ansamblu a proiectului in corelare cu graficul de activitati, identificarea abaterilor de la graficul de activitati si intreprinderea de actiuni de remediere a acestor abateri, intocmirea de rapoarte privind stadiul proiectului, urmarirea si verificarea elgibilitatii cheltuielilor efectuate, intocmirea si transmiterea cererilor de rambursare si/sau plata in conformitate cu legislatia si instructiunile in vigoare; realizarea achizitiilor publice pentru lucrarile, serviciile si bunurile prevazute in proiect, incheierea, urmarirea si derularea contractelor.

De asemenea in cadrul activitatii corelate cu R9 se vor derula – 1 conferinta lansare proiect, cu minim 50 participanti (membri GT) la conferinta lansare proiect, 1 conferinta finalizare proiect, 50 participanti (membri GT) la conferinta finalizare proiect, 1 website proiect, 50 pliante, 20 afise A3, 3 roll-up, 1 banner

Rezultatul este corelat cu OS15, A4.1, A4.2 si Indicatorii 4S168 (4S67)/4S168.1/4S168.1.1

CURSURI DE SPECIALIZARE - UAT MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

UAT Municipiul Râmnicu Sărat organizează în această perioadă ÎNSCRIERI PENTRU O SERIE DE CURSURI DE SPECIALIZARE

Contact Info

- Primăria Municipiul Râmnicu Sărat: 0764.542.276 - Monica Gobeajă - Manager proiect

- Școala Gimnazială “Gheorghe Vernescu”: 0764.441.392 - Geanina Lalu Popoescu - Director

- Direcția de Asistență Socială: 0238.567.010 - Mihaela Popescu - Director

DLRS

Copyright 2022 UAT Municipiul Ramnicu Sarat ©  Toate drepturile rezervate!