Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

Se vor prezenta și descrie obiectivul general (scopul) proiectului și modul în care proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung.

Reducerea numarului de persoane apartinand comunitatilor roma si non-roma, din zonele urbane marginalizate ale Municipiului Ramnicu Sarat, comunitati aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de interventii integrate de ocupare, educatie, formare profesionala, antreprenoriat si asistenta sociala in contextul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala aprobata in cadrul mecanismului DLRC.

Prin obiectivul sau general si cele specific, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al ,,POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale,, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala, antreprenoriat, precum si alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale.

Prin interventiile integrate pe care le promoveaza, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 5.1. (AP5, OT9, PI9vi, OS 5.1) care implica scoaterea din starea de saracie si excluziune sociala a comunitatilor marginalizate roma si non-roma din zona urbana cu o populatie peste 20.000 locuitori corelat cu cerintele mecanismului DLRC, comunitati pentru care au fost elaborate si aprobate Strategii de Dezvoltare Locala finantate din POCU (Etapa I Mecanism DLRC)

Efectele pozitive pe termen lung generate de proiect pentru comunitatea in care vor avea loc interventiile sunt legate de masurile integrate de educatie, formare, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale si socio-medicale de calitate care vor genera imbunatatirea conditiilor de trai ale participantilor. Toate acestea vor duce la scoaterea din starea de saracie a unui grup considerabil de persoane care traiesc in conditii de marginalizare. O parte a acestora isi vor gasi locuri de munca sau vor deveni ocupati pe cont propriu iesind astfel din situatia de asistat social.

CURSURI DE SPECIALIZARE - UAT MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

UAT Municipiul Râmnicu Sărat organizează în această perioadă ÎNSCRIERI PENTRU O SERIE DE CURSURI DE SPECIALIZARE

Contact Info

- Primăria Municipiul Râmnicu Sărat: 0764.542.276 - Monica Gobeajă - Manager proiect

- Școala Gimnazială “Gheorghe Vernescu”: 0764.441.392 - Geanina Lalu Popoescu - Director

- Direcția de Asistență Socială: 0238.567.010 - Mihaela Popescu - Director

DLRS

Copyright 2022 UAT Municipiul Ramnicu Sarat ©  Toate drepturile rezervate!