Din activitatile noastre

Prin obiectivul său general și cel specific, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmărește “dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale ,,proiectul urmărind reducerea sărăciei excesive în comunitățile marginalizate prin măsuri de ocupare, educație și formare profesională, asistență socială,

antreprenoriat, precum și alte măsuri menite să ajute aceste categorii sociale. Efectele pozitive pe termen lung generate de proiect pentru comunitatea în care vor avea loc intervențiile sunt legate de măsurile integrate de educație, formare, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale și socio-medicale de calitate care vor genera îmbunătățirea condițiilor de trai ale participanților. Toate acestea vor duce la scoaterea din starea de sărăcie a unui grup considerabil de persoane care trăiesc în condiții de marginalizare.

Școala gimnazială „Gheorghe Vernescu” are calitatea de Partener 1 în proiect și contribuie la atingerea obiectivelor specifice, după cum urmează:

OS7 – Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 240 elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip ,,Școala după școală’’
OS8 – Reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 30 persoane din comunitatea marginalizată prin programe tip ,,A doua șansă’’
OS9 – Organizarea de sesiuni de consiliere părinte-elev-cadru didactic pentru 240 elevi.
OS10 – Crearea a 5 parteneriate pentru educație
Rezultatele așteptate ale proiectului care fac obiectul prezentului argument sunt:

Rezultat 7 – 240 elevi din ZUM participanți la programe de tip ,,Școala după școală’
Îmbunătățiri/beneficii reale: îmbunătățirea rezultatelor școlare a elevilor participanți la acest tip de programe de sprijin individualizate; adaptarea nivelului de acumulare a cunoștințelor la ritmul de învățare a fiecarui elev în parte duce la creșterea accesului la educație în comunitate. Conform programului SDS elevii vor primi în cadrul proiectului masă în fiecare zi de

participare la activități.

Rezultat 8 – 30 membri ai GT participanți la programe de tip A doua șansă.
Îmbunătățiri/beneficii reale: persoanele din ZUM cu nivel redus de scolarizare sau care nu au mers niciodată la școală sau au părăsit-o de mai bine de 4 ani pot participa la programe de tip ,,A doua șansă’. În acest fel membrii grupului țintă din ZUM vor dobândi cunoștințele minime necesare pentru a putea participa mai apoi la cursuri de calificare de nivel 1 și se vor putea angaja, părăsind astfel sistemul de asistență socială, ceea ce este un plus pentru comunitate în particular și societatea românească în general. Conform programului ADS cursanții vor primi în cadrul proiectului masă în fiecare zi de participare la activități.

Rezultat 9 – 480 elevi și părinți participanți la sesiuni de consiliere de tip părinte-elev-școală (240 elevi și 240 părinți)
Îmbunătățiri/beneficii reale: Participarea elevilor, părinților și cadrelor didactice la sesiuni de consiliere de tip părinte-elev-scoala pentru creșterea accesului la educație și reducerea analfabetismului la nivelul comunității ZUM precum și limitarea fenomenelor de violență și comportamente deviante în rândul elevilor. Participarea activă a părinților se va răsfrânge asupra comportamentului și relației acestora dar și a elevilor cu profesorii.

Rezultat 10 – 5 parteneriate pentru educație realizate în cadrul proiectului
Îmbunătățiri/beneficii reale: În cadrul proiectului se vor încheia 5 parteneriate pentru educație cu organizații și instituții de profil din Romania în baza cărora se vor iniția evenimente comune pentru dezvoltare culturală și educațională a elevilor implicați în proiect și nu numai. În acest fel elevii din proiect vor participa la evenimente comune cu elevii din diferite unități școlare din oraș contribuind astfel la desegregare la nivel de ZUM.

Proiectul răspunde nevoilor specifice comunității din ZUM Râmnicu Sărat. La nivel de ZUM au fost identificate o serie de probleme/nevoi printre care nevoia de servicii educaționale și de programe de prevenire a abandonului școlar în rândul copiilor, tinerilor și adulților din comunitățile defavorizate (ZUM).

Pachetul de lucru implementat prin A2 – este dedicat activităților educaționale, are 4 subactivități și implică implementarea de programe de tip SDS, ADS, Consiliere părinte-elev-școala și partneriate pentru educație.

Grupul țintă pentru SDS cuprinde 240 elevi care locuiesc pe străzi din ZUM și care învață în unitați de învățământ din municipiu. Aceștia sunt repartizați în 12 grupe de câte 20 de elevi. Programul zilnic pentru SDS presupune 3 ore/zi, timp în care elevii primesc și masa. 8 grupe îşi desfăşoară activitatea la Școala gimnazială „Gheorghe Vernescu”, 4 grupe la Școala gimnazială „Dr. Ilie Pavel” şi Școala gimnazială Nr. 6, Rm. Sărat, 1 grupă.

Grupul țintă pentru ADS cuprinde 30 cursanți care locuiesc în ZUM, repartizați în 3 grupe. Programul zilnic pentru ADS presupune 4 ore/zi, timp în care cursanţii primesc și masa. 2 grupe îşi desfăşoară activitatea la Școala gimnazială „Gheorghe Vernescu” şi 1 grupă la Școala gimnazială „Dr. Ilie Pavel”, Rm. Sărat.

Școala gimnazială “Gheorghe Vernescu”, Rm. Sărat își desfașoară cursurile într-un singur schimb și dispune de 15 spații de învățare pentru completarea cu activități de tip SDS și ADS. Unitatea are Autorizație sanitară de funcționare. Masa va fi asigurată prin catering în zilele în care elevii din SDS și cursanții din ADS susțin activități.

Funcțiile din proiect sunt: responsabil Partener (1), expert SDS (12), expert ADS (3), consilier educațional (1), expert parteneriate educaționale (1), expert ADS Limba engleză (1), expert ADS TIC (1).

Selectia resursei umane s-a realizat conform procedurilor elaborate în cadrul proiectului iar experții au fost notificați de către OIR.

Resursa financiară este asigurată exclusiv din bugetul proiectului.

Menționăm că proiectul contribuie la reducerea fenomenului de abandon școlar atât prin participarea elevilor la activitățile remediale cât și prin masa oferita acestora, zilnic. Proiectul se încheie în luna decembrie 2023.

Leave a commentCURSURI DE SPECIALIZARE - UAT MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

UAT Municipiul Râmnicu Sărat organizează în această perioadă ÎNSCRIERI PENTRU O SERIE DE CURSURI DE SPECIALIZARE

Contact Info

- Primăria Municipiul Râmnicu Sărat: 0764.542.276 - Monica Gobeajă - Manager proiect

- Școala Gimnazială “Gheorghe Vernescu”: 0764.441.392 - Geanina Lalu Popoescu - Director

- Direcția de Asistență Socială: 0238.567.010 - Mihaela Popescu - Director

DLRS

Copyright 2022 UAT Municipiul Ramnicu Sarat ©  Toate drepturile rezervate!