A doua şansă

Școala gimnazială "Gheorghe Vernescu"

Pe perioada verii cei 30 de cursanţi “A doua şansă” din cadrul proiectului “Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială” au absolvit şi cel de-al IV-lea nivel, echivalent clasei a IV-a, ciclul primar. Absolvenţii au primit adeverinţe şi vor putea să-şi continue traseul educaţional, atȃt în ciclul gimnazial cȃt şi prin cursuri de formare profesională.